Provincie Zuid-Holland

Krachtige én toegankelijke content maakt thema luchtkwaliteit begrijpelijk

Luchtig over schonere lucht

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een thema dat op nationaal én lokaal niveau speelt. Want: een vervuilde lucht is slecht voor onze eigen gezondheid en het klimaat. Maar het is tegelijkertijd ook een ingewikkeld onderwerp. De Provincie Zuid-Holland wilde het thema op begrijpelijke manier aan de kaak stellen, om zo andere gemeentelijke instellingen te inspireren het ook op de agenda te zetten. Wij hielpen met een krachtig en toegankelijk inspirerend boekje dat het thema schone lucht voor iedereen behapbaar maakt.

De Provincie Zuid-Holland zet zich elke dag in om Zuid-Holland beter te maken. De organisatie houdt zich bezig met zaken die te groot zijn voor de gemeente en te klein voor het Rijk. Een onderwerp als het verbeteren van luchtkwaliteit hoort daarbij. Veel kleinere gemeenten hebben echter niet de kennis, kwaliteit of capaciteit om serieus met het thema aan de slag te gaan. Provincie Zuid-Holland ziet het als haar taak om voor die gemeenten een initiërende, inspirerende en faciliterende rol te spelen. Wij ondersteunden hen bij het maken van een krachtig en toegankelijk inspiratieboekje dat aanzet tot verandering.

Hoe inspireer je een gemeente?

De twee belangrijkste doelen van het project van Provincie Zuid-Holland? Bekendheid creëren met het onderwerp schone lucht. En geen ambtelijk stuk schrijven, maar krachtige én toegankelijke content delen. Om deze doelen te bereiken, boden wij communicatieve ondersteuning bij diverse pilotactiviteiten – zoals een bewustwordingscampagne – in de gemeente Alblasserdam. En we schreven een handzaam inspiratieboekje vol learnings, tools en voorbeelden, dat als model dient voor andere gemeenten.

Handig & haalbaar

In het inspiratieboekje staan tips, do’s en dont’s en achtergrondinformatie op het gebied van organisatie, financiering en activiteiten voor gemeentelijke bestuurders en andere stakeholders. Het geeft gemeenten handige, haalbare en betaalbare tools waarmee ze direct aan de slag kunnen. Een eigen lokaal actieprogramma ter verbetering van de luchtkwaliteit is op die manier zo opgezet.

Projectverantwoordelijke Michel Kokshoorn: “Veel gemeenten kampen met dezelfde problematieken. Dus waarom zelf altijd opnieuw het wiel willen uitvinden? Het blijft gemeenschapsgeld. Fantastisch om als bureau mee te mogen werken aan een inspirerende en tegelijkertijd initiërende aanpak. Dat zou vaker mogen gebeuren.

Dit is de projectverantwoordelijke:

Michel Kokshoorn

Strategic Account Advisor