Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Een campagne voor veiliger fietsgedrag op rotondes.

Samen maken we veilig gebruik van de rotonde

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt een aantal rotondes waarop helaas af en toe onveilige situaties ontstaan tussen automobilisten en fietsers. Infrastructurele oplossingen zijn ontoereikend of op korte termijn onuitvoerbaar dus is er gekeken naar het gedrag van de verkeersdeelnemers op die rotondes. Wat blijkt? Hoewel fietsers voorrang genieten op al die rotondes, lijkt het aanpassen van juist hun gedrag een sleutel tot de oplossing te zijn.

Even voorstellen: Franco, Ab en Leonie

Samen met gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben we verkend hoe we verkeersveiligheid op rotondes blijvend aandacht kunnen geven. Uitgangspunten voor de campagne waren herkenbaarheid, duidelijkheid en positiviteit. We ontwierpen een campagne waarin de inwoners van Pijnacker-Nootdorp een belangrijke rol spelen. Het gebruik van lokale ambassadeurs zorgt niet alleen voor herkenbaarheid, maar meer nog voor geloofwaardigheid. De campagne is ontwikkeld onder de vlag van ‘Maak een punt van 0’, een aanpak met als doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland.

Hoe bereik je een groep fietsers in Pijnacker-Nootdorp die bijzonder divers is qua samenstelling? Na analyse van de verkeerssituaties kwamen we tot de conclusie dat de beoogde groep fietsers grofweg in drie target groups onder te verdelen is: 1 de middelbare scholier op weg naar school, 2 de (jong)volwassenen die naar de training fietst en 3 de recreatieve e-biker die vele kilometers aflegt voor de ontspanning. Voor iedere target group scoutten we een representatieve ambassadeur die graag zijn/haar medewerking verleende.

Brede middeleninzet

Om de inwoners te bereiken vonden er drie strategisch gekozen interventies plaats, afgetrapt met de wethouder. We zochten de doelgroep op en gingen  het gesprek aan. In een ontspanning setting  krijgen fietsers concrete tips voor veiliger gedrag op de rotondes.  Daarnaast zijn er langs de locaties verschillende uitingen geplaatst die als reminder functioneren en oproepen tot het gewenste gedrag. Die herhaling van instructies is cruciaal in het stimuleren van wenselijk gedrag. Dat doen we dan ook via uiteenlopende manieren zoals permanente signing, krijtverf-sjablonen op het fietspad, artikelen in de lokale krant, posters, social media, zadelhoezen en flyers.

Campagne voeren is vooruitkijken!

De campagne is voor meerdere jaren inzetbaar, zodat er blijvend aandacht gevraagd kan worden voor de verkeersveiligheid op rotondes. Opvolging, aanpassingen en toekomstbestendigheid zijn meegenomen in het ontwikkelproces. Door samen te werken met het ROV Zuid-Holland is een effectiviteitsmeting onderdeel van de campagne geworden. De verkregen inzichten nemen we mee om de doelgroep nog beter te kunnen aanspreken. Om zo echt een verschil te maken en de verkeersveiligheid te vergroten.

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Tinja Kamp

Managing Partner

Saskia van Duyn

Jr. Project Manager

Kevin Sträter

Creative Lead

Ramon Snoek

Grafisch vormgever