Gorinchem

Gemeente Gorinchem

Zeker Op De Fiets! Een gedragsveranderingscampagne voor kinderen in het basisonderwijs

Zeker op de fiets!

Kinderen moeten zich altijd veilig kunnen bewegen in het verkeer. Zeker voor kinderen die bijna naar het middelbaar onderwijs gaan, is een zeker gevoel cruciaal. Maar: het is druk op de weg, gevaarlijke situaties ontstaan in een split second. En daar zijn jongeren zich niet altijd bewust van. Daarom hielpen wij de gemeente Gorinchem met het maken van een interactieve film als voorbereiding op uitdagende verkeerssituaties. Zeker Op De Fiets? Absoluut!

Gedragsverandering in het verkeer

Voor de gemeente Gorinchem en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is verkeersveiligheid een belangrijke prioriteit. Voor gemotoriseerde voertuigen, maar natuurlijk ook voor fietsers. Om kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs voor te bereiden op veelvoorkomende, uitdagende verkeerssituaties in de gemeente Gorinchem, ontwikkelden wij – met subsidie van de provincie – een gedragsveranderingscampagne die aansluit bij het bestaande educatieve schoolprogramma.

Interactie in het klaslokaal

Dat het project enorme potentie had én van groot belang was voor de gehele regio, zagen we al snel. Het vergrootte de scope van de opdracht. Samen met het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF – dat leerlingen van basisscholen helpt om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer op basis van diverse lessen én leerkrachten alle hulpmiddelen biedt om met verkeersveiligheid aan de slag te gaan – zetten we onze ideeën om in een lesmethode: de film Zeker Op De Fiets. Wat startte met een lineaire opzet transformeerde tot een interactief project met verschillende routes en klassikale spelelementen. We gebruikten geen acteurs, maar rekruteerden middelbare scholieren die de routes dagelijks fietsen. Dat maakt de interactieve film hyperlokaal van opzet én supergeloofwaardig.

Fragment uit Zeker op de Fiets!

Toegankelijk én leuk

Inmiddels gebruiken meer dan 50 basisscholen in Gorinchem en de directe omgeving de film tijdens verkeerseducatielessen. Onze methode is toegankelijk, maakt gebruik van herkenbare situaties en is – niet onbelangrijk – leuk. Hoewel de campagne speciaal voor groep 8’ers werd ontwikkeld, zien we dat de lesmethode ook actief wordt ingezet op middelbare scholen in de gemeente. Een bewijs van het enorme belang én brede inzetbaarheid van onze campagne. Zeker Op De Fiets werkt!

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Kevin Sträter

Creative Lead

Laura van de Giessen

Project/Account Manager

Ramon Snoek

Grafisch vormgever

Tinja Kamp

Managing Partner