Gemeente Dordrecht

Laat inwoners meepraten over de toekomst

Dordrecht in beweging

Hoe gaan we in 2040 van A naar B? Hoe ziet de straat, wijk en stad er dan uit? Vragen die de gemeente Dordrecht samen haar inwoners wil beantwoorden. De gemeente zet burgerparticipatie in om mee te denken over mobiliteit in de toekomst, met als doel om verschillende perspectieven in de samenleving beter te begrijpen en daarop de mobiliteit te kunnen aanpassen. Om deze participatie op gang te krijgen ontwierpen we een opvallende campagne. Met prikkelende stellingen daagden we inwoners uit om zelf mee te denken.

Op naar 2040!

In Dordrecht komen steeds meer huizen en banen, daarnaast staan we ook voor een grote klimaatopgave. Om de stad ook in de toekomst mooi, gezond en bereikbaar te houden, werkt gemeente Dordrecht aan een mobiliteitsplan. Hierin komt te staan hoe Dordrecht er in 2040 uit moet komen te zien als het gaat om het verkeer en de inrichting van de stad. Om dit plan vorm te geven, zijn ervaringen en wensen van de inwoners, werknemers en bezoekers nodig. Via een enquĂȘte op doemeedordrecht.nl zijn deze meningen verzameld.

De jeugd heeft de toekomst

Stel je eens voor: hoe zag Dordrecht er 17 jaar geleden uit? En hoe zag de jeugd van toen de toekomst van de stad? Het is belangrijk juist hen te betrekken in het participatieproces. Zij zijn de toekomst! Via een tekenwedstrijd op een basisschool, werden leerlingen uit groep 7 van IKC De Horizon uitgedaagd om ook hun visie op de toekomst van mobiliteit te visualiseren. Vol trots lieten ze hun tekeningen zien.

Dichtbij de doelgroep

Met een opvallende campagne vestigden we de aandacht op dit onderwerp. We riepen mensen deel te nemen en samen het Dordrecht van 2040 vorm te geven. De doelgroep was breed en bestond uit inwoners van 6 tot 99, forenzen en bezoekers aan de stad. Dat vraagt om een brede middeleninzet. De campagne was zichtbaar op straat, in het OV, in de lokale krant, op de socials en een promotieteam ging op pad en om mensen in de verschillende wijken te activeren. Op naar 2040!

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Tinja Kamp

Managing Partner

Laura van de Giessen

Project/Account Manager