Gemeente Alblasserdam

Samen sterk voor schone lucht: bewustwordingscampagne werpt vruchten af

Alblasserdam als kruispunt van verandering

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar samen kom je natuurlijk veel verder. Zeker als het om grote thema’s gaat. Neem het verbeteren van de luchtkwaliteit. De gemeente Alblasserdam zet zich enthousiast in om in 2030 te voldoen aan de WHO-gehanteerde luchtkwaliteitsnormen. In samenwerking met deze gemeente, Provincie Zuid-Holland en Rebel schreven wij het Actieprogramma Luchtkwaliteit: een bewustwordingscampagne. Om bewoners én ondernemers uit Alblasserdam op een verfrissende wijze te stimuleren een bijdrage te leveren aan het verbeteren van luchtkwaliteit.

Alblasserdam is een gemeente die op een kruispunt van scheepvaart, industrie en wegen ligt. Een interessante plek om de door de WHO-gehanteerde luchtkwaliteitsnormen na te streven. Maar: als kleinere gemeente is het moeilijk te investeren in zo’n groot maatschappelijk thema. Gelukkig was de Provincie Zuid-Holland ook bezig met luchtkwaliteit. Daarom kon Alblasserdam als pilot-gemeente tóch met het thema aan de slag. In het Actieprogramma Luchtkwaliteit zetten we in op de kracht van gezamenlijkheid, interactie en participatie. Want: samen sta je sterker.

Samen Sterk voor Schone Lucht

Hoe verbeter je op lokaal niveau de luchtkwaliteit? Wij gaven het bewustwordingsprogramma de naam ‘Samen Sterk voor Schone Lucht’. We ontwikkelden een logo met eigen huisstijl en gaven de campagne daarmee een herkenbare afzender. Met de vraag ‘Wat is jouw bijdrage aan een betere luchtkwaliteit?’, spraken we de doelgroep direct aan en zetten we hen aan tot denken. Ook zorgden we voor lokale aanwezigheid met themapagina’s in huis-aan-huisbladen, opvallende entreeborden en driehoeksborden, folders en online banners. Alles om zichtbaarheid én herkenbaarheid voor alle samenwerkende partijen te creëren.

Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft verschillende doelen en geeft antwoord op hoe die doelen te realiseren. Daarbij is gezocht naar samenwerkingen tussen burgerinitiatieven, het lokale bedrijfsleven, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De ervaringen uit de pilot bundelden we in een inspiratieboek. Dat dient als blauwdruk voor andere gemeenten die in het thema willen investeren.

Concrete participatie

Samenwerken aan een maatschappelijk thema: het kan. “Het was een ontzettende leerzame pilot doordat op diverse niveaus op allerlei manieren naar samenwerking en participatie is gezocht”, vertelt projectverantwoordelijke Ingrid Kouwenhoven. Doordat ook Barendrecht, Ridderkerk en de overige Drechtsteden aanhaakten op twee terugkerende thema’s – Houtstook en BBQ – werd de bewustwordingscampagne nóg breder uitgedragen. We zorgden samen voor een groter lokaal bereik. Bijkomend voordeel? De gemeentes konden de ontwikkelingskosten verdelen: organisatorisch en financieel gezien aantrekkelijk.

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Joost van Rouwendaal

Creatief DTP-er

Ingrid Kouwenhoven

Managing Partner

Laura van de Giessen

Project/Account Manager

Michel Kokshoorn

Strategic Account Advisor