Geldpraatje

Over geld praat je niet zo makkelijk, maar het helpt je wel

Geldzorgen zijn serieus

In Dordrecht weten hulporganisaties en inwoners elkaar soms nog onvoldoende te vinden. En dat is zonde. Want er zijn inwoners met serieuze vragen of zorgen over geld die mogelijk goed geholpen kunnen worden. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

Om hulpaanbod en hulpzoekenden sneller bij elkaar te brengen én om het onderwerp geldzorgen bespreekbaar te maken is een communicatiecampagne gestart. Onderdeel van de campagne is ook het beter zichtbaar maken van de vele organisaties waar mensen met een hulpvraag terecht kunnen.

In gesprek met de doelgroep

Het is niet zo makkelijk om over geld te praten. Het is zelfs nog moeilijker om over geldzorgen te praten, maar dat is wel precies wat we hebben gedaan. In de verkenningsfase spraken we meer dan 40 mensen die heel goed weten hoe is het om te kampen met geldzorgen. We spraken ook met organisaties die zich dagelijks inzetten om Dordtenaren te helpen. Dat bij elkaar gaf ons de benodigde insights en context waarmee wij de communicatiestrategie bepaalden.

Doorbreek de stilte

Eén van onze inzichten was dat vrijwel iedereen in de doelgroep aangaf dat hun situatie verbeterde op het moment dat ze erover spraken met iemand. Die kon ze doorverwijzen, tips geven of zelfs helpen. Een ander aspect was het aanwezige wantrouwen richting sommige overheidsorganisaties. Daardoor wordt, hoe goed bedoeld ook, sommige informatie niet meer aangenomen door een deel van de doelgroep. En dat terwijl de doelgroep wel veel vertrouwen heeft in het sociale netwerk en organisaties dat dichterbij hen staat. Daarom hebben we ervoor gekozen om die organisaties te betrekken bij de aanpak. Zij zijn geloofwaardig, menselijk en benaderbaar. 

De campagne wordt met trots uitgedragen door ervaringsdeskundigen Ron, Maisa en Yelaisa. Want zij zijn meer dan een mooi portret op een poster. Zij vertegenwoordigen de vele verschillende verhalen die met ons zijn gedeeld door mensen uit de doelgroep. De verhalen zullen verder uitgebreid worden. Je leest er meer over op geldpraatje.nl.

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Tinja Kamp

Managing Partner

Kevin Sträter

Creative Lead

Ramon Snoek

Grafisch vormgever

Julia Klingeman

Jr. Project Manager

Saskia van Duyn

Jr. Project Manager