Buurtwerk Dordrecht

Met elkaar ❤️ voor de buurt

De buurt als kloppend hart van de samenleving

Buurtwerk Dordrecht verzorgt sinds 2019 het sociaal werk in onze stad. Dat doet ze met een duidelijk doel voor ogen: de leefbaarheid in de Dordtse wijken vergroten. Maar hoe maak je aan bewoners, partnerorganisaties en de gemeente duidelijk waar Buurtwerk Dordrecht voor staat? Je laat het ze zien. Daarom ontwikkelden we samen de campagne ‘Met elkaar ❤️ voor de buurt’.

Buurtwerk Dordrecht

De buurtwerkers van Buurtwerk Dordrecht helpen en ondersteunen alle wijken in Dordrecht. Ze bieden Dordtenaren die dat nodig hebben de helpende hand. Bijvoorbeeld door vrijwilligers te regelen, vragen over financiën te beantwoorden of door een lekkere kop koffie te drinken met eenzame ouderen. Maar ook verbindt de organisatie bewoners met elkaar en helpt ze bij het organiseren van leuke activiteiten die de sfeer in de buurt verbeteren.

Meer zichtbaarheid en een betere naamsbekendheid

We zijn als echt Dordts bureau trots dat wij in 2019 de visuele identiteit mochten ontwikkelen waarmee Buurtwerk Dordrecht op de kaart werd gezet. Steeds meer Dordtenaren weten Buurtwerk Dordrecht nu al te vinden, maar een deel kent hen nog niet. Met de campagne ‘Met elkaar hart voor de buurt’ creëren we zichtbaarheid voor Buurtwerk Dordrecht in de wijken.

Laat zien waar je voor staat

De campagne ‘Met elkaar ❤️ voor de buurt’ laat in woord én beeld zien waar Buurtwerk Dordrecht voor staat. Een samenleving waar we oog hebben voor elkaar, waar iedereen een bijdrage levert en bouwt aan een gezamenlijke toekomst. De campagne is heel herkenbaar en betrekt bewoners op een positieve manier bij hun wijk.

We vertaalden de campagne naar verschillende online en offline middelen zoals busabri’s, ansichtkaarten en social posts en zetten deze strategisch in om mensen in de wijken te bereiken. Gelukkig weten hierdoor steeds meer Dordtenaren Buurtwerk Dordrecht te vinden en wordt de buurt echt het kloppende hart van de samenleving.

Dit team werkt aan Buurtwerk Dordrecht

Ramon Snoek

Grafisch vormgever

Charlotte Portielje

Project Manager

Julia Klingeman

Jr. Project Manager

Tinja Kamp

Managing Partner