KR Voorwaarden bij een pitchdeelname

KR is niet vies van pitchen! Wij zijn niet bang om ons te meten met andere bureaus en doen graag en met enige regelmaat mee aan bureaucompetities.

Het uitvoeren van een goede pitch is vaak tijdrovend en intensief. KR heeft dan ook een aantal richtlijnen opgesteld om een optimale prestatie te kunnen leveren. Wij sommen ze graag hieronder op.

 1. Het aantal bureaus dat meedoet aan de competitie is maximaal 3.
 2. De namen van de deelnemende bureaus worden onderling geopenbaard.
 3. Alle deelnemende bureaus ontvangen dezelfde briefing en hebben eenzelfde contactpersoon voor aanvullende vragen of briefingsgesprekken.
 4. De deelnemende bureaus krijgen dezelfde en voldoende tijd om de briefing uit te werken in concrete ideeën en plannen.
 5. Er wordt een gelijke symbolische vergoeding verstrekt van minimaal € 2.000,- aan alle aan de pitch deelnemende bureaus, onder andere t.b.v. de genomen moeite zich te verdiepen in de problematiek van de pitchverstrekker, de te investeren tijd in analyse, concept en creatie plus de out-of-pocket costs. Hiervan wordt 50% voldaan bij opdracht en 50% bij de presentatie van de voorstellen.
  NB: de uiteindelijke pitchwinnaar hoeft deze pitchvergoeding niet noodzakelijkerwijs te ontvangen.
 6. Uit de briefing blijkt duidelijk of het een creatieve en/of een strategische pitch is of dat er uitsluitend ideeën gewenst zijn.
 7. In de briefing staat wat het budget voor de uiteindelijke opdracht zal zijn.
 8. De briefing geeft duidelijk aan of het een pitch is voor een éénmalig project of dat het een langdurige relatie betreft.
 9. Er is een helder proces geformuleerd met duidelijke beoordelingscriteria, heldere timing en met een goed inzicht in de besluitvorming.
 10. KR communicatie ontvangt graag een duidelijke terugkoppeling van de pitch verstrekker op alle gepresenteerde voorstellen.
 11. Alle betrokkenen gaan vertrouwelijk om met alle informatie die tijdens het pitchproces gedeeld wordt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van eventuele perscontacten.
 12. Indien de pitchopdracht tussentijds en vóór de uiteindelijke presentatie wordt ingetrokken, kan KR een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten en uren. Deze vergoeding komt boven de in 5. vermelde pitchvergoeding.
 13. Alle door KR communicatie aangeleverde ideeën, teksten en voorstellen blijven eigendom van KR, tot het moment van officiële (betaalde) ‘afname’ van de ideeën, voorstellen en teksten. De betaalde ‘afname’ van de ideeën, voorstellen en teksten staan los van de onder 5. vermelde pitchvergoeding.