Samen sterk voor schone lucht!

Alblasserdam, een gemeente die op een kruispunt ligt van scheepvaart, industrie en wegen, wil in 2030 blijven voldoen aan de WHO gehanteerde luchtkwaliteitsnormen.

De gemeente ontwikkelde met Provincie Zuid-Holland en Rebel het Actieprogramma Luchtkwaliteit o.b.v. de volgende 3 pijlers:

  1. Bewustwording creëren bij inwoners en bedrijven over hun eigen bedragen,
  2. Lokale acties om verontreiniging te verminderen,
  3. Lobby bij stakeholders buiten Alblasserdam.

Centraal hierbij: de kracht van gezamenlijkheid, interactie en participatie.

Wij ontwikkelde de bewustwordingscampagne en realiseerden de communicatie hiervan.

Wat is jouw bijdrage aan een betere luchtkwaliteit?

KR bedacht en ontwikkelde ook het logo en de slogan ‘Samen Sterk voor Schone Lucht’ waardoor de verschillende onderwerpen binnen dit thema samenkomen en herkend worden. De toevoeging ‘Wat is jouw bijdrage aan een betere luchtkwaliteit’ spreekt de doelgroep direct aan.

Regelmatige en herhaaldelijk plaatsing van o.a. themaspreads in huis-aan-huis-bladen in combinatie met andere media maakte de zichtbaarheid groot en het bereik bij de inwoners daardoor ook. Mede door het aanhaken van omliggende Drechtsteden.

OP ZOEK NAAR LUCHTIGE CAMPAGNES?

Bel of mail dan Ingrid, ze kan je er mee helpen!

Ingrid Kouwenhoven
ingrid@krcommunicatie.nl
078-6143102