Voor wie?

KR is er al ruim 20 jaar! In die tijd is veel effectvol en aansprekend werk gedaan en gemaakt. Er zijn merken gebouwd en duurzame relaties ontstaan. Er zijn ambassadeurs gecreëerd en hele volksstammen hebben hun boodschappenkar goed gevuld. Kortom – KR doet er toe! Opdrachtgevers verwachten veel van KR. En terecht! Op de eerste plaats natuurlijk een heldere visie. Maar vooral ook oorspronkelijke en doelmatige creativiteit.

In alle aspecten van ons vakgebied: • reclame • online communicatie • sales promotion • nieuwe verpakkingen • DM-campagnes • TV/radio reclame • online advertising • winkelacties • beurzen • social media • enz.

Voor ons is het vakgebied onbegrensd. Daarom doet KR al zoveel jaren grotere en kleinere projecten in de segmenten B2B, FMCG, (semi-)overheid, onderwijs en goede doelen.

KR werkt(e) o.a. voor: